Які пільги існують на оплату телефону для інвалідів?

Відповідно до постанови Верховної Ради України від 03.12.98 р. N2 291-ХІУ "Про за-ходи щодо поліпшення соціального захисту інвалідів" підприємствам зв'язку усіх форм власності заборонено встановлювати для інвалідів 1 -ї та 2-ї груп і родин, у складі яких є два чи більше інваліди, оплату послуг електрозв'язку за місцеві телефонні роз-мови з квартирних телефонів при погодин-ному (щохвилинному) обліку їхньої трива-лості. Ця норма дає можливість інвалідам 1 -ї і 2-ї груп і родинам, у яких є два чи більше інваліди, відмовитися від погодинної опла-ти місцевих розмов і платити щомісячну абонементну плату за користування телефоном.