Нові соціальні стандарти на 2014 рік

1. Статтею 7 Закону України „Про Державний бюджет на 2014 рік” установлено, що у 2014 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня – 1 176 гривень, з 1 липня -1 207 гривень, з 1 жовтня – 1 256 гривень та для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення: дітей віком до 6 років: з 1 січня – 1 032 гривні, з 1 липня – 1 059 гривень, з 1 жовтня – 1 102 гривні; дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня – 1 286 гривень, з 1 липня -1 320 гривень, з 1 жовтня – 1 373 гривні; працездатних осіб: з 1 січня – 1 218 гривень, з 1 липня – 1 250 гривень, з 1 жовтня – 1 301 гривня; осіб, які втратили працездатність: з 1 січня - 949 гривень, з 1 липня – 974 гривні, з 1 жовтня – 1 014 гривень. Враховуючи зазначене, у 2014 році розміри деяких видів державної допомоги становитимуть: 2014 січень липень жовтень Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами 304,5 312,5 325,25 Допомога при народженні дитини на першу дитину 30 960 31 770 33 060 на другу дитину 61 920 63 540 66 120 на третю і кожну наступну дитину 123 840 127 080 132 240 одноразова виплата: 10 320 10 590 11 020 щомісячна виплата: на першу дитину 860,00 882,50 918,33 на другу дитину 1 075,00 1 103,13 1 147,92 на третю і наступну 1 576,67 1 617,92 1 683,61 Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку мінімальний 130 максимальний 1 218 1 250 1 301 Допомога на дітей одиноким матерям на дітей віком: мінімальний до 6 років 309,60 317,70 330,60 максимальний 516,00 529,50 551,00 від 6 до 18 років мінімальний 385,80 396,00 411,90 максимальний 643,00 660,00 686,50 від 18 до 23 років мінімальний 365,40 375,00 390,30 максимальний 609,00 625,00 650,50 Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування на дітей віком: максимальний до 6 років 2 064 2 118 2 204 від 6 до 18 років 2 572 2 640 2 746 Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів на дітей віком: максимальний до 6 років 309,60 317,70 330,60 від 6 до 18 років 385,80 396,00 411,90 Державна соціальна допомога на дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на дітей віком: максимальний до 6 років 2 064 2 118 2 204 від 6 до 18 років 2 572 2 640 2 746 від 18 до 23 років 2 436 2 500 2 602 Щомісячна грошова допомога малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу мінімальна заробітна плата 1 218 1 250 1 301 2. Статтею 9 вищезазначеного закону установлено, що у 2014 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до Закону України „Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям” у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить: для працездатних осіб - 21 відсоток, для дітей - 85 відсотків, для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів 100 відсотків відповідного прожиткового мінімуму. Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям у 2014 році не може бути більше ніж 75 відсотків від рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім'ї. З огляду на зазначене, рівні забезпечення прожиткового мінімуму для призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям у 2014 році становитимуть: з січня з липня з жовтня для працездатних осіб (21 % ПМ для працездатних осіб) 255,78 262,50 273,21 для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів (100%) 949,00 974,00 1 014,00 для дітей віком (85%): до 6 років 877,20 900,15 936,70 від 6 до 18 років 1 093,10 1 122,00 1 167,05 від 18 до 23 років (за умови навчання) 1 035,30 1 062,50 1 105,85 3. Законом України „Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам” визначено право на матеріальне забезпечення за рахунок коштів Державного бюджету України та соціальний захист інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів шляхом встановлення державної соціальної допомоги у відсотках від прожиткового мінімуму. Розмір державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам у 2014 році буде розраховуватися з урахуванням норм вищезазначеного Закону та статтею 7 Закону України „Про Державний бюджет на 2014 рік” з урахуванням норм постанови Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 № 265 „Деякі питання пенсійного забезпечення громадян”: Державна соціальна допомога з січня з липня з жовтня інвалідам з дитинства І групи підгрупи А з надбавкою на догляд 1660,75 1704,50 1774,5 інвалідам з дитинства І групи підгрупи Б з надбавкою на догляд 1423,50 1461,0 1521,0 інвалідам з дитинства ІІ групи, одиноким інвалідам з дитинства ІІ групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують постійного стороннього догляду з надбавкою на догляд 949 974 1014,0 інвалідам з дитинства ІІІ групи, одиноким інвалідам з дитинства ІІІ групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують постійного стороннього догляду з надбавкою на догляд 949 974 1014,0 на дітей-інвалідів 949 974 1014,0 на дітей-інвалідів підгрупи А до 6 років з надбавкою на догляд 1696,30 1740,8 1811,8 на дітей-інвалідів до 6 років з надбавкою на догляд 1180,30 1211,3 1260,8 на дітей-інвалідів підгрупи А від 6 до 18 років з надбавкою на догляд 1950,30 2001,80 2082,8 на дітей-інвалідів від 6 до 18 років з надбавкою на догляд 1307,30 1341,8 1396,3 на дітей-інвалідів, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою 996,45 1022,7 1064,7 на дітей-інвалідів підгрупи А, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою до 6 років з надбавкою на догляд 2028,45 2081,7 2166,7 на дітей-інвалідів, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою до 6 років з надбавкою на догляд 1512,45 1552,2 1615,7 на дітей-інвалідів підгрупи А, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою від 6 до 18 років з надбавкою на догляд 2282,45 2342,7 2437,7 на дітей-інвалідів, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою від 6 до 18 років з надбавкою на догляд 1639,45 1682,7 1751,2