Основна мета та напрямки діяльності

Комунальний установа «Донецький обласний контактний центр» є бюджетною установою, заснованою на спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що знаходиться в управлінні Донецької обласної ради, і є суб'єктом Національної системи опрацювання звернень до органів виконавчої влади.

Контактний центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України. Рішеннями обласної ради, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації та голови обласної ради, положенням.

Метою діяльності Контактного центру є налагодження зворотного зв'язку з громадянами, підприємствами, установами та організаціями, суб'єктами господарювання, органами місцевого самоврядування за єдиним телефонним номером і через Інтернет.

       Основними завданнями є:

Контактний центр відповідно до покладених на нього завдань:
- забезпечує за допомогою програмно-апаратного комплексу прийом за єдиним телефонним номером і через Інтернет звернень заявників;
- обробки отриманих звернень та їх передачі на розгляд органам виконавчої влади відповідно до компетенції;
- інформування та консультування заявників щодо норм законодавства та актуальних питань державної політики.

          Проводить:

  • аналіз змісту звернень заявників, в тому числі для виявлення питань, які потребують невідкладного реагування, і подає відповідну інформацію облдержадміністрації та Урядовому контактному центру;
  • моніторинг забезпечення своєчасного розгляду звернень заявників органами виконавчої влади та подає відповідну інформацію облдержадміністрації та Урядовому контактному центру;
  • моніторинг найважливіших соціально-економічних питань, які потребують невідкладного прийняття рішень, та подає відповідну інформацію облдержадміністрації та Урядовому контактному центру. 
  • Здійснює обмін інформацією з Урядовим контактним центром за надходження звернень заявників та стану їх розгляду;
  • Забезпечує взаємодію з посадовими особами обласної державної адміністрації, структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, відповідальними за обробку звернень заявників.
  • Організовує інформування громадськості про роботу Контактного центру через засоби масової інформації, веб-сайт облдержадміністрації, власний веб-сайт.
    Проводить у разі потреби моніторинг і аналіз громадської думки.
  • Здійснює в межах компетенції Контактний центр заходи, спрямовані на підвищення громадянської культури.
  • Організовує відповідно до законодавства поширення соціальної реклами з питань, що належать до компетенції Контактного центру.

 

                                                        Телефон центру

                                                    0800-507-506

           (Вхідні дзвінки з міських та мобільних номерів безкоштовні)