Чи має право інвалід 3-ої групи на одержання безплатної санаторно-курортної путівки у органах Фонду соціального страхування і якими документами та законодавчими актами це доведене?

Відповідно до пункту 5 статті 34 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” потерпілому, який став інвалідом, періодично, але не рідше одного разу на три роки, а інвалідам I групи щорічно безоплатно за медичним висновком надається путівка для санаторно-курортного лікування; у разі самостійного придбання путівки її вартість компенсує Фонд соціального страхування від нещасних випадків у розмірі, встановленому правлінням Фонду. Одночасно повідомляємо, що Законом України від 18.01.2001 р. № 2240-ІІІ “Про загальнообов‘язкове державне соціальне страхування у зв‘язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням” передбачено весь комплекс заходів, спрямованих на санаторно-курортне лікування і оздоровлення застрахованих осіб, якими є всі наймані працівники, та членів їх сімей. Це забезпечується шляхом фінансування санаторно-курортного лікування, оздоровлення в спеціалізованих оздоровчих закладах у межах асигнувань, установлених бюджетом Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на зазначені цілі та в порядку, визначеному правлінням цього Фонду. Порядок планування та розподілу цих путівок визначено Інструкцією про порядок планування, обліку, видачі путівок на санаторно-курортне лікування та оздоровлення застрахованих осіб і членів їх сімей, придбаних за рахунок коштів бюджетом Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затвердженою правлінням Фонду від 24.12.2001 р. № 51 (далі – Інструкція). Відповідно до п. 2.2.1 Інструкції путівка надається застрахованій особі за основним місцем роботи на підставі рішення комісії (уповноваженого) із соціального страхування. Путівка за рішенням комісії (уповноваженого) із соціального страхування видається застрахованій особі з частковою оплатою в розмірі 10, 30, 50 відсотків її вартості або безкоштовно з урахуванням матеріального стану застрахованої особи (п. 2.2.5 Інструкції). Таким чином, працюючий інвалід тільки за рішенням комісії (уповноваженого) із соціального страхування має права на отримання безкоштовної путівки на санаторно-курортне лікування.