Робота за комп'ютером відноситься до шкідливих умов праці?

За умови дотримання вимог Державних санітарних правил і норм роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 10 грудня 1998 р. № 7, та Правил охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин (ДНАОП 0.00-1.31-99), затверджених наказом Держнаглядохоронпраці від 10.02.99 № 21, робота на персональному комп’ютері не відноситься до категорії із шкідливими і важкими умовами праці. Однак, працівникам, які працюють не менше половини тривалості робочого дня на обчислювальних машинах, до яких належить і персональний комп’ютер, надається право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці тривалістю до 4-х календарних днів згідно з підрозділом “Інші види виробництв” розділу XXII “Загальні професії за всіма галузями господарства” Списку виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово–емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я, що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 р. № 1290 (додаток 2 у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 2003 р. № 679). Конкретна тривалість такої відпустки встановлюється колективним чи трудовим договором залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах.