Хто має право на одержання безкоштовних ліків?

Перелік осіб, що мають право у випадку амбулаторного лікування на одержання лікарських засобів безкоштовно чи на пільгових умовах, приведений у постанові Кабінету Міністрів України № 1303 від 17 серпня 1998 року, серед яких: • особи, яким передбачена безкоштов-на видача лікарських засобів відповідно до Закону "Про статус ветеранів війни, га-рантіїїхнього соціального захисту"; • особи, що мають особливі трудові зас-луги перед Батьківщиною відповідно до Закону України "Про основні положення соціального захисту ветеранів праці й інших громадян похилого віку в Україні"; • особи, яким передбачена безкоштов-на видача лікарських засобів відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, що постраждали внаслі-док Чорнобильської катастрофи"; • пенсіонери? числа колгоспників, пра-цівників, службовців, що одержують пен-сію за віком, по інвалідності й у випадку втрати годувальника в мінімальних розмі-рах (за винятком осіб, що одержують пен-сію на дітей у випадку втрати годувапьни' ка); • діти у віці до трьох років; • діти-інваліди у віці до 16 років; • діти у віці до 18 років, які в 1998 році пережили хімічну інтоксикаційну алопецію в Чернівцях; • дівчата-підлітки і жінки з протипоказаннями вагітності, а також жінки, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, забезпечуються безкоштовно засобами контрацепції відповідно до Націо нальної програми планування родини, зат-вердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня І995р.№736; • особи з визначеними захворюваннями, серед яких: онкологічні захворювання, діабет, ревматизм, туберкульоз, шизофре-нія й епілепсія, астма, хвороба Паркінсона тощо. Весь перелік таких захворювань приведений у постанові Кабміну України № 1303 від 17 серпня 1998 року