На який строк установлюється випробування

Строк випробування при прийнятті на роботу залежить від категорії працівників, які працевлаштовуються. Так, відповідно до частин першої і другої статті 27 КЗпП строк випробування для робітників не може перевищувати одного місяця, для інших категорій працівників — трьох місяців, а в окремих випадках, за погодженням з відповідним виборним органом первинної профспілкової організації, — шести місяців. Однак законодавством таких конкретних випадків не визначено. На практиці зазвичай строк випробування тривалістю до шести місяців застосовується до керівних працівників, провідних спеціалістів тощо. Разом з тим при прийнятті на роботу окремих категорій працівників законодавством може передбачатися термін випробування до шести місяців і без погодження з відповідним виборним органом первинної профспілкової організації. Зокрема, при прийнятті на державну службу (ст. 18 Закону України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 року № 3723-XII), службу до митних органів України (ст. 412 Митного кодексу України). Строк випробування обчислюється за правилами, викладеними у статті 2411 КЗпП. Оскільки такий строк обчислюється місяцями, то закінчується він у відповідне число останнього місяця строку, а якщо кінець строку припадає на такий місяць, який відповідного числа не має, — в останній день цього місяця. Наприклад, працівника було прийнято на роботу 30 грудня 2010 року з установленням строку випробування два місяці. У цьому випадку строк випробування закінчиться 28 лютого 2011 року, тобто в останній день цього місяця. Якщо ж останній день строку припадає на святковий, вихідний або неробочий день, днем закінчення строку вважатиметься найближчий робочий день.